Tarımsal Makina Aktarma Organları

Kil üzerine kazınmış  ilk alfabe gibi sabanda toprağı kazarak insanlığın ilk hasatı toplamasını sağladı.Nasıl Tarihimizin resmi olarak yazı ile başladığını söylüyorsak, bizim uygarlığımızın da  tarım ve bunu mümkün kılan makineler ile başlamış olduğunu söyleyebiliriz.

Tarım tekniklerinin geliştirilmesi insanlığın ilerlemesine eşlik etti ve herzaman edecek. Tarım makinaları üreticileri,bu makinaları dizayn edip ince ayarlarını yapan işine gönülden bağlı insanlar bu gelişime önderlik etmektedir.

 Sektöründe uzmanlaşmış şirketlerden biri olan BONDIOLI & Pavesi dünya çapında ki müşterilerine güç iletim çözümleri sunmaktadır.